pH-Balans produkter

På pH-balans jobbar vi med biologiska produkter som har ett levande ursprung. Varje skörd är unik. Det kan medföra att våra varor kan variera något från gång till annan när det kommer till lukt, färg, smak och utseende.

Våra pH-pulver av bl.a blåbär, nypon, nässla, multi, aronia, äpple är alla vildplockade och kommer från många olika ställen. Faktorer som exempelvis jordmån och tillgång på solljus och vatten påverkar det finmalda näringspulvret enligt parametrar nämnda ovan.

Du kan, oavsett produktens utseende, alltid vara säker på att den näringsmässigt håller högsta kvalité, samt att kemiska preparat aldrig kommer att adderas till pH-balans varor i något syfte. Vi jobbar med hälsostärkande produkter, som kommer direkt från naturen på ett så oförvanskat sätt det någonsin är möjligt.

I vår tillberedning av varor ingår rakt igenom ett näringstänkande. Vi torkar våra pulver i en så pass låg värme att näringen bevaras på ett optimalt sätt. Det tar lite längre tid, vilket gör att många andra aktörer väljer en snabbare torkningsprocess, vilket i sin tur ger att mer näringsfattigt pulver.

Det faktum att vi vildplockar nässla och bär garanterar även det ett mer närings-optimerat innehåll. Produkten har med detta ett vilt ursprung och växer naturligt enligt bästa förutsättning där det var tänkt att växa. Ett bär/nässlor som där emot odlats, har i många fall växt på utarmade odlingsjordar eller besprutats kemiskt.