Om salter

Vi människor behöver salt. Dock mineralsalter - ej koksalt! Saltsug indikerar inte att man är sugen på ett enda mineral (natrium) utan är istället en allmän mineralbrist.

Alla olika mineraler i kroppen arbetar tillsammans.


Det är därför ett naturligt salt, från t ex hav eller berg, innehåller upp till 80 olika mineraler och mer. Ett bra exempel på detta är vårt eget  pH-Natursalt - ett pulvriserat havs/bergsalt ifrån Islands gejsrar. Vårt salt innehåller endast 70 % Natriumklorid (NaCl)! 17% är Magnesiumföreningar och resterande 13% består av en stor mängd mineraler och viktiga spårämnen såsom K, Ca, Si, Fe med flera. Bergsalt kan gulna något och järnet i det kan ge mörka fält.

Mineralsalter finns egentligen tillräckligt i frukt, bär, grönsaker, rotfrukter, örter och säd. Saltöverdos via t ex fläsk och ostkonsumtion, ger på sikt upplagringar på ledernas glatta ytor samt i muskelfibrer där det sker en sådan förträngning att det livgivande blodet har svårt att passera. Därmed ökas trycket på hjärtmuskeln - ger högt blodtryck. Högt övertryck kan leda till hjärninfarkt, högt undertryck kan orsaka hjärtinfarkt.
Att skapa ett normalt pH-värde kan i många fall reglera trycket. 

För mycket salt kan ge störningar/småblödningar på den viktiga magslemhinnan, samt ge både smak och luktförsämringar. Upplagringar av salt kan även ske i hud och lungor. Prova att hålla upp med saltöverdos några veckor och titta själv på resultatet! Risken kan vara, om man slutar tvärt med en överdos, att detta kan ge abstinens. Precis som kroppen ger vid annat som den uppfattar som giftigt, t ex koffein, alkohol och nikotin. Njuråkommor, ledbesvär, psoriasis, nervproblem, svettningar, dålig sårläkning, irritation, eksem, blåsbesvär osv, kan till stor del bero på salt-/natriumöverdos. Prova dig fram!

Vi behöver cirka 0,5 gram salt per dag. Vi sätter i oss cirka 15 ggr så mycket!


Njurarna kan hos en frisk person normalt söndra ut cirka 5 gram per dag. Resten får de andra utsöndringsorganen ta , exempelvis huden, som är alldeles för salt hos de flesta. Fabrikskemikaliskt salt är o-organiskt, dvs saknar liv. Äter du mycket natrium, tag då i alla fall ett kaliumtillskott. Detta för att hålla ordning på den mycket viktiga natrium- /kaliumbalansen. Är den balansen misskött så ökar den maniska yttringen som man kan se hos många. Ät ett balanserat salt, såsom pH-natursalt. Sk Himalayasalt, eller havssalt har hela ca 98% natriumklorid!

Mot “maniska ådror” fungerar litium (Li) bra - det finns mycket litium i timjan samt något i nypon. Ät då & då!
Något som också kan påverka skelettet är ämnesomsättningssjukdomar som till exempel psoriasis, reumatism, artrit, SLE, diabetes m fl. Sjukdomarna tar mineraler - främst kalcium - ifrån bufferten (skelettet), pH-värdet sjunker – värk och stelhet uppstår. All värk är ett tecken på syraöverskott/syrebrist. Drick ett bra vatten i stora mängder för att tömma ut den överdoserade mängden salt. Även vid intag av orent vatten töms kroppen på främst alkaler t ex kalcium, magnesium, och kalium. Intag av nässla & nypon balanserar upp.