Väteperoxid

Väteperoxidspray 3 %, Vår väteperoxidlösning framställs genom att 30%-ig väteperoxid (H2O2) späds ned till tre procent med hjälp av rent omvändosmosvatten. Som stabiliseringsmedel används organiskt fosfonsyraderivat FInns även som refill.

Innehåll 

omvändosmosvatten, H2O2, fosfonsyraderivat